Over Uitservice

Uitservice maakt de agenda's voor Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en meer dan 30 weekbladen van NDC mediagroep in Noord-Nederland. Hiervoor gebruikt Uitservice de evenementen die zijn aangeleverd via de selfservicemodule. Als je een evenement aanlevert, wordt het sowieso getoond op de sites van deze dag- en weekbladen, op www.vanplan.nl en de website van RTV Noord. Een selectie van de uitjes komt in agenda's van de papieren kranten. Ook kan je evenement aandacht krijgen in een redactioneel stuk.

Evenementenagenda’s en deadlines
Uitservice maakt voor de volgende partijen de evenementenagenda’s en -pagina's. Achter de titel van de papieren krant vind je de deadline voor aanlevering van je evenement.

  • Dagblad van het Noorden, krant van vrijdag: uiterlijk zondag 24.00 uur
  • Leeuwarder Courant, krant van donderdag: uiterlijk zondag 24.00 uur
  • Friesch Dagbladkrant van woensdag: uiterlijk zondag 24.00 uur
  • Weekbladen (huis-aan-huis) van NDC mediagroep (bekijk hier het volledige overzicht) kranten van woensdag/donderdag: uiterlijk maandag 24.00 uur in de week voorafgaand aan de week waarin het blad uitkomt
  • RTV Noord (website)
  • VanPlan


Plaatsing in agenda's
Je evenement wordt na tijdige invoer en bij voldoende ruimte gratis geplaatst in de dag- en weekbladen die uitkomen in de regio waarin het evenement plaatsvindt. De verschillende kranten hebben voorkeuren voor soorten evenementen die geplaatst worden. In weekbladen worden bijvoorbeeld nooit exposities getoond. En in het Friesch Dagblad worden onder andere nooit markten en wandelingen opgenomen. Op de websites van de hierboven genoemde partijen kun je je evenement altijd terugvinden. Als je evenement geplaatst wordt, komt het kort voordat het plaatsvindt (ongeveer een dag tot een week) in de agenda te staan. Je uitje komt direct op de websites te staan.

LC Uit Agenda

Niet alle evenementen
We accepteren alleen evenementen die plaatsvinden in de drie noordelijke provincies en de Noordoostpolder (Flevoland). Ook publiceren we niet alle evenementen: evenementen als meerdaagse cursussen, wekelijks terugkerende evenementen, openingstijden van winkels, repetities, besloten bijeenkomsten en bijeenkomsten zonder lezer of optreden verwerken we bijvoorbeeld niet, ook niet op de websites. Het is helaas niet mogelijk om een volledig overzicht te geven. Bij twijfel kun je contact opnemen of je evenement doorgeven in de selfservicemodule, met de kans dat we het afkeuren.


Redactionele artikelen
Uitservice maakt ook de redactionele artikelen op de verschillende Uit-pagina’s (pagina ‘Uit’ Dagblad van het Noorden, pagina’s ‘Uit’ en ‘Uitgelicht’ Leeuwarder Courant en de uittips bij de agenda van de weekbladen). De kans dat je evenement hiervoor in aanmerking komt, is groter als je een goede foto en voldoende (interessante) tekst invoert. 

Friesch Dagblad

Dagblad van het Noorden Uit Agenda

 

Heb je een vraag?

Stel hem hier